Zomer Kadoverpakkingen bij Krabbendam Kadoverpakkingen. Voor alle kadoverpakkingen om deze zomer helemaal te kunnen uitpakken in inpakken!

Zomerse Artikelen

Autostrikken, megastrikken kopen! Marktleider in grote strikken voor huizen en auto's

Autostrikken

Contact

0180-650000
sales@krabbendam.nl
Openingstijden
Maandag tm vrijdag 9:00-17:00
Zaterdag & Zondag - Gesloten

Opruiming & actie

Privacyverklaring  Krabbendam Kadoverpakking
Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. Krabbendam Kadoverpakking BV (hierna: ‘Krabbendam Kadoverpakking’) verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de bepalingen van de geldende privacyregelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
1. Algemeen
Deze privacyverklaring beschrijft de omgang van Krabbendam Kadoverpakking met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze t privacyverklaring is van toepassing op de website Krabbendam-Kadoverpakking.nl  en alle gerelateerde websites en diensten waarin naar deze privacyverklaring  wordt verwezen (hierna te noemen “diensten”), ongeacht de wijze waarop u toegang heeft verkregen, inclusief toegang of gebruik met behulp van mobiele apparatuur.
Krabbendam Kadoverpakking is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in de zin van de AVG.
Contactgegevens:
    Krabbendam Kadoverpakking BV
     Steenbakkerij 10
     2913LJ Nieuwerkerk aan den IJssel
    e-mail: sales@krabbendam.nl
    telefoon: 0180-650000

Gebruik van uw persoonsgegevens
  Wanneer u gebruik maakt van Krabbendam-kadoverpakking.nl en daaraan gerelateerde diensten kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.
Krabbendam Kadoverpakking kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan deze regelmatig te lezen. Substantiële wijzigingen in onze privacyverklaring zullen wij mededelen op onze website.  Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in februari 2021.
2. Welke persoonsgegevens verzamelen wij
U kunt onze website bezoeken zonder u te hoeven aanmelden door middel van het registreren van een account. Wanneer u uw persoonsgegevens aan ons  verstrekt worden die gegevens verzonden naar en opgeslagen op onze servers. "Persoonsgegevens" zijn gegevens die aan een specifieke persoon kunnen worden gekoppeld en bruikbaar zijn om een specifieke persoon te identificeren.  Wij verzamelen de volgende soorten persoonsgegevens:
Gegevens die u aan ons verstrekt
Wij verwerken gegevens die u zelf op onze website(s) invoert of die u aan ons verstrekt wanneer u gebruikmaakt van onze diensten.
Deze gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot:
•    NAW-gegevens
•    contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer
•    zakelijke gegevens, zoals bedrijfsnaam, BTW nummer en KvK nummer;
•    gegevens betreffende uw bestellingen;
•    de inhoud van communicatie;
•    recensies en productbeoordelingen;
•    aanvullende gegevens die u mogelijk aan ons verstrekt via social media websites;

Gegevens die wij automatisch verzamelen
Wanneer u onze website(s) bezoekt en onze diensten gebruikt of op overige content reageert, verzamelen wij automatisch de gegevens die naar ons worden gestuurd door uw computer, mobiele apparatuur of ander apparatuur waarmee u toegang heeft.
Deze gegevens omvatten maar zijn niet beperkt tot:
•    de unieke identificatie van het toestel of mobiele apparaat, soort toestel of apparaat, informatie over uw geografische locatie, informatie over computer en verbinding, statistieken betreffende bekeken pagina’s, verkeer van en naar Krabbendam-Kadoverpakking.nl, verwijzende URL en IP-adres; en
•    informatie die wij verzamelen met behulp van cookies en webbeacons.
3. Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens
De voornoemde categorieën van persoonsgegevens zijn noodzakelijk  voor de volgende doeleinden:
•    voor het afhandelen van uw bestelling;
•    om u toegang te geven tot onze diensten en klantenondersteuning te leveren door middel van email of per telefoon;
•    het onderhouden van contact;
•    beheer van het klantenbestand;
•    facturering;
•    debiteuren- en crediteurenadministratie;
•    Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
•    nakoming van wettelijke verplichtingen;
•    het voeren van geschillen;
•    om contact met u op te nemen, via e-mail, tekstbericht (SMS) of telefonisch, om u te informeren over onze diensten, ten behoeve van gerichte marketingactiviteiten, updates en promotionele aanbiedingen, gebaseerd op uw berichtvoorkeuren
 Grondslagen
Wij verwerken uw persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst die wij met u hebben gesloten tot levering van producten. Verder kan het zijn dat wij persoonsgegevens van u verwerken op basis van een wettelijke verplichting.
Ook verwerken wij persoonsgegevens van u omdat wij daar gerechtvaardigde belangen bij hebben, zoals:
•    efficiënte dienstverlening;
•    bescherming van onze financiële belangen;
•    verbetering van onze dienstverlening.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
In het kader van onze dienstverlening kunnen wij uw persoonsgegevens verstrekken aan derden.. Zoals verder omschreven onder 4,verstrekkenwij uw persoonsgegevens niet  aan derden zodat zij deze gegevens kunnen gebruiken voor commerciële of ideële doeleinden. Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met:
•    dienstverleners met wie wij een contract hebben gesloten om ons te helpen met het aanbieden van onze diensten op de website (denk hierbij aan onze leveranciers en drukkers). In dergelijke gevallen blijven de persoonsgegevens onder de zeggenschap van Krabbendam Kadoverpakking.
•    Incassobureau die wij een opdracht kunnen geven voor het incasseren van het verschuldigde factuurbedrag indien u niet of niet tijdig heeft betaald.
Bepaalde derden (zoals rechthebbenden van intellectuele eigendomsrechten, toezichthouders, belastingdienst, politie en andere wettelijke instanties), indien wij daartoe verplicht zijn op grond van  wet- en regelgeving, een rechterlijk bevel of dit nodig is voor een goede dienstverlening.   

4. Marketing Doeleinden
Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om u, al dan niet gepersonaliseerde, aanbiedingen te sturen of telefonisch contact met u op te nemen voor producten of diensten  van Krabbendam Kadoverpakking die interessant voor u zouden kunnen zijn.
Wij verkopen of verhuren uw persoonsgegevens niet aan derden. Wanneer u geen marketingberichten van ons wenst te ontvangen, kunt u uw berichtvoorkeuren aangeven via de mailing die u ontvangt. Onderaan elke mailing staan de volgende links ‘afmelden’ en ‘voorkeuren aanpassen’.
5. Cookies
Wanneer u onze diensten gebruikt, kunnen wij of onze service providers, cookies (gegevensbestandjes op de schijf van uw toestel of mobiele apparaat) of webbeacons (elektronische beelden die in de code van een webpagina worden geplaatst) plaatsen. Wij gebruiken deze cookies, om ons te helpen u te identificeren als gebruiker, om u een betere gebruikerservaring op onze website(s) te bieden, om de promotionele effectiviteit te meten en om vertrouwen en veiligheid te bevorderen en te verzekeren op onze website. Voor meer gedetailleerde informatie over ons gebruik van deze technologieën verwijzen wij u graag naar ons Cookiebeleid .
6. Toegang tot, bekijken en aanpassen van uw persoonsgegevens
U heeft het recht om een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Verder kunt u ons verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.
U kunt uw gegevens zelf aanpassen door in te loggen op uw account op Krabbendam-Kadoverpakking.nl. Wanneer u een recensie of productbeoordeling plaatst, kunt u uw bericht niet meer aanpassen. Wij kunnen deze berichten wel aanpassen of verwijderen op uw verzoek.

Indien u uw account bij ons wilt sluiten, dan kunt u inloggen in uw account en deze verwijderen. Wilt u echter dat al uw gegevens uit onze systemen verdwijnen, dan kunt u een verzoek bij ons indienen. Wij zullen uw verzoek verwerken binnen een 1 maand   
Om aan uw verzoek te kunnen voldoen, hebben we het volgende van u nodig:
- Een ondertekende versie van uw verzoek waarin uw contactgegevens en uw e-mailadres vermeld is;
- Een kopie van uw geldige legitimatiebewijs (na controle zal Krabbendam Kadoverpakking deze vernietigen). Vergeet dan niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto onleesbaar te maken. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.
U kunt uw verzoek per e-mail versturen naar info@krabbendam.nl met de documentatie als bijlage, of via de post naar: Krabbendam Kadoverpakking. t.a.v. klantenservice, Steenbakkerij 10, 2913LJ Nieuwerkerk aan den IJssel.
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

7. Bescherming en opslag van uw persoonsgegevens
Wij beschermen uw gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens, en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van uw account, dan kunt u contact opnemen met ons via info@krabbendam.nl of 0180-650000.
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijderen persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden.
Contact: Mocht u nog vragen hebben over Krabbendam Kadoverpakking en onze website dan kunt u contact met ons opnemen via sales@krabbendam.nl of 0180 - 650000.

Delen Van Persoonsgegevens Met Derden

Krabbendam verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Krabbendam blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, Of Vergelijkbare Technieken, Die Wij Gebruiken

Krabbendam gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Krabbendam gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt het gebruik van deze cookies uitschakelen door uw cookie instellingen van deze website te wijzigen Krabbendam draagt, waar het mogelijk is, de zorg om cookies van derde partijen van uw systeem te verwijderen. Daarnaast kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen verwijderen via uw browser instellingen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Bron: Google Analytics
Doel: Analytische cookies voor het verzamelen van website statistieken en gebruikersgedrag. Standaard volledig geanonimiseerd.
Bewaartermijn: max. 760 dagen*

Bron: DoubleClick
Doel: Tracking cookies voor het aanbieden van gepersonaliseerde advertenties en het verzamelen van conversie gegevens.
Bewaartermijn: max. 540 dagen*

* Onder voorbehoud van wijzigingen die kunnen worden aangebracht door derde partij.

Hoe Wij Persoonsgegevens Beveiligen

- TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
- SPF is een internetstandaard die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

8. Wijzigingen
Wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen. De nieuwste versie wordt altijd op onze website gepubliceerd. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 01-02-2021.

Opmerking Algemeen op website:

Wij voldoen geheel aan de GDPR / AVG verplichtingen per 25-05-2018

close

Favorieten